top of page

Nettstedets personvernerklæring

Informasjonsmelding i henhold til avsnitt 13 i forordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") 

Informasjon som skal gis der personopplysninger samles inn fra den registrerte brukeren 

 

Ifølge forordning (EU) 2016/679 (forskrift om generell databeskyttelse ) gir vi deg herved informasjon om behandling av innsamlede personopplysninger. Disse opplysningene er ikke gjeldende for nettsteder som kan besøkes gjennom lenker på denne siden, og den dataansvarlige kan ikke holdes ansvarlig for nettsider til tredjeparter.   

Denne informasjonen oppgis i henhold til avsnitt 13 i forskriften (EU) 2016/679 (forskrift om generell databeskyttelse) og ifølge bestemmelsene i direktiv 2002/58/CE , som endret av direktiv 2009/136/CE om informasjonskapsler (cookies). 

 

Informasjonskapsler (cookies)

For mer informasjon om hvordan dette nettstedet bruker informasjonskapsler, du kan gå til policyen for informasjonskapsler nederst til venstre på denne skjermen.

 

1. Dataansvarlig  

I henhold til avsnitt 4 og 24 av Reg. (EU) 2016/679, er den dataansvarlige Datamars Agri UK Ltd.  med registrert kontor i Pheasant Mill, Dunsdale Road, Selkirk, Skottland, TD7 5DZ, i person av selskapets juridiske representant. 

 

2. Personopplysninger 

All informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ('registrert bruker'); en identifiserbar fysisk person er en som direkte eller indirekte kan identifiseres, for eksempel gjennom navn, ID-nummer, stedsopplysninger, online-ID eller en eller flere fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale faktorer (C26, C27, C30). 

 

3. Purposes and Lawfulness of Processing, Data Retention and Nature of Conferral 

4. Mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysninger  

Oppgitte data kan overleveres til mottakere som fungerer som behandlere (avsnitt 28 i reg. EU 2016/679) og/eller personer som opptrer under dataansvarlig og behandlers myndighet (art. 29 i reg. UE 2016/679) for de formål som beskrives i det følgende. Opplysningene dine kan overføres til mottakere i følgende kategorier:

  • Parter som tilbyr tjenester innenfor forvaltning av informasjonssystemet og kommunikasjonsnettverk (inkludert e-post), frilansere, kontorer eller bistand-, rådgivning- og konsulentselskaper; 

  • Vedkommende myndigheter for overholdelse av juridiske forpliktelser og / eller bestemmelser fra offentlige organer, på forespørsel; 

Du kan be om en oppdatert liste over databehandlere ved å kontakte den dataansvarlige. 

 

5. Dataoverføring til et tredjeland og/eller internasjonal organisasjon  

Personopplysninger kan overføres til et tredjeland i eller utenfor EØS, i henhold til begrensninger og vilkår fastsatt i avsnitt 44 og følgende artikler i forordningen EU 2016/679. Dette kan være: 

  • til tredjeland eller internasjonale organisasjoner på bakgrunn av en avgjørelse i kommisjonen (avsnitt 45 forordning EU 2016/679) (SVEITS); 

  • til tredjeland eller internasjonale organisasjoner som har innført passende sikkerhetstiltak og på betingelse av at brukerrettigheter og rettsmidler er eksisterende (avsnitt 46 forordning EU 2016/679); 

  • til tredjeland eller internasjonale organisasjoner gjennom unntak for spesifikke situasjoner (art. 49 forordning EU 2016/679).

6. Den registrerte brukers rettigheter

Du kan når som helst fritt utøve dine rettigheter under reg. EU 2016/679 – GDPR i henhold til avsnitt 15 GDPR og etter kontakt med den dataansvarlige på: privacy@datamars.com.

Du har når som helst be om tilgang til dine personopplysninger fra den dataansvarlige (avsnitt 15), be om at opplysningene blir rettet (avsnitt 16), slettet (avsnitt 17) eller be om begrenset behandling (avsnitt 18). Videre har du rett til, når som helst, å protestere mot behandling av personopplysninger med utgangspunkt i den dataansvarliges legitime interesse (avsnitt 21), trekke tilbake ditt tidligere avgitte samtykke, samt rett til dataportabilitet (hvor mulig) (avsnitt 20). 

Ønsker du ikke lenger å motta direkte markedsføring (f.eks. nyhetsbrev, e- post), vennligst skriv til privacy@datamars.com eller bruk våre automatiske avmeldingstjenester. 

Hvis du anser behandlingen, uten å berøre andre administrative eller rettslige midler, i strid med reg. UE 2016/679, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet (www.ico.org.uk).  

Endringer: Dataansvarlig forbeholder seg retten til å endre, oppdatere, legge til eller fjerne deler av denne informasjonen når som helst. Seneste oppdatering: 16. mars 2021  

bottom of page